Omlazovací zákroky

Spočívají v kombinované léčbě usilující o znovuobjevení pevných kolagenních vláken a zmnožení suchých povrchových vrstev kůže.

Tyto zákroky mohou být doplněny výplněmi vrásek, operací horních a dolních víček, event. po čase face - liftingem.

Povrchovou vrstvu kůže regenerujeme povrchovým laserovým výbrusem (erbiový laser, jeden zákrok, cena kolem 3000 - 5000 Kč) nebo hlubokým laserovým výbrusem, který regeneruje hlubší vrstvu kůže (cena od 8000-15000 Kč).

Další možností je použití radiofrekvenční metody.

Principem je postupné prohřívání kolagenních vláken dochází k vyrovnání poškozených vláken kolagenu, vytvoření nových vazeb mezi nimi –tedy výsledkem je novotvorba kolagenu. Metoda se používá na všech částech těla, je vhodná ale především k ošetření vrásek na obličeji, ošetření podbradku,na ošetření atrofické kůže paží, stehen, na strie a celulitidu. Léčení vybrané lokality trvá asi 45 minut.Po ošetření nejou nijk omezeny vaše tělesné aktivity.

Před a po zákroku:

oko po operaci oko pred operaci

Odstranění hnědých plošných skvrn

Chloasma uterinum - mateřské skvrny nebo pozánětlivé hyprepigmentace

Mateřské skvrny jsou nepravidelné hnědé skvrny v obličeji u žen buď ke konci těhotenství nebo v období kojení.V současnosti jeden z vyvolávajících faktorů je dlouhodobé používání antikoncepce.

Pozánětlivé hyperpigmentace vznikají následkem špatně léčeného akné.

Pigment se nachází zpravidla v hlubokých vrstvách kůže a k dosažení dobrého výsledku je nutné kombinovat často různé metody - lasery selektivní vůči barvivu, IPL, bělicí krémy s kyselinou kojovou, tymolovou, výbrus laserem. Je nutná též ochrana před slunečním zářením a často změna nebo úplné vysazení antikoncepce (místo tablet tělísko).

Cena za zákrok 1000 - 2000 Kč, celkem 3 - 5 sezení s odstupem 3 - 6 týdnů.

Keratoses solares - drobné hnědé plošky

Jsou hnědé nepravidelné plošky na obličeji a na těle, zvláště v místech vystavených intenzivnímu slunečnímu záření. K odstraňování používáme buď výbrus laserem nebo laser s vaznou selektivně na hnědé barvivo. Bezprostředně po záblesku je ploška šedavé barvy nebo stroupek. Tento se zhruba do 10 dnů sloupne. Místo jen kryjeme zásypem s antibiotikem a necháme hojit otevřeně.

Cena od 500 - 1000 Kč za ložisko

Před a po zákroku:

koleno pred zakrokem koleno po zakrokuVerrucae seborhoicae – hnědé suché bradavice

Jsou plošné drolící se výrůstky různě po těle, často svědící. Bývají nad 30 let věku. Nejlépe se buď odstranění ostrou lžičkou nebo elegantněji odpařovacím laserem. Ošetřené plošky hojíme zásypem s antibiotikem a necháme odkryté.

Cena dle domluvy 500 - 1000 Kč za ložisko, při větším počtu cena dohodou.

Úpravy jizev

Jizvy

Jsou způsobené náhodně.nejčastěji úrazem nebo jsou výsledkem chirurgického zákroku.Mohou být lineární nebo plošné.Mohou být plastické-vypouklé nebo vkleslé.Kolísají v barvě přes bílou do fialové.je vždy nutné jizvu posoudit lékařem.Jizva se nedá odstranit, ale dá se zlepšit.

Jizvy po akne jsou také předmětem naší snahy,řešení je dvojí-po zklidnění akné laserový výbrus ,Intenzivní Pulzní Světlo (IPL) event. kombinace obou metod.

Léčba je kombinovaná-chirurgická úprava ,laserová úprava, Pulzní Intenzivní Světlo (IPL),radiofrekvence (ACCENT), masáže,dlahování, speciální krémy, injekce kortikoidů.

Jizvy

Jsou vyvolány rychlou změnou v podkoží a působí jako defekty v kůži.Vznikají v období překotného růstu během puberty event. během těhotenství nebo jako následek obezity. Řešení je svízelné naskýtá se možnost použití Intenzivního Pulzního Světla (IPL). Další možností je použití radiofrekvenční metody.

Cena:

Chirurgická úprava jizev-některé výkony jsou hrazeny ze zdravot.pojištění-kontrahující jizvy omezující pohyb,jinak cena od 500-1000 Kč, při větším rozsahu je cena dohodou.

IPL –Intezivní Pulzní Světlo
Cena od 1000-2000 Kč za jedno sezení,větší rozsahy cena dohodou,počet sezení 5-7 v odstupu 3-6 týdnů.

Laserový výbrus


Cena od 500 Kč za jedno ložisko

Radiofrekvenční ošetření od 2000 dle lokality za jedno sezení